kolmapäev, 29. aprill 2009

EESTI LIPP 125

Lugupeetud üldlaulu- ja tantsupeole püüdlevad kollektiivid

4. juunil 2009. a möödub 125 aastat esimese sinimustvalge lipu õnnistamisest
Otepääl. Selle riigile ja rahvale olulise sündmuse äramärkimiseks
korraldavad tudengid 5. juunil 2009. a traditsioonilise hoburongkäigu
Tartust Otepääle. Päeva tähtsündmusena kingib Vabariigi President kõikidele
üldlaulu- ja tantsupeol osalevatele kollektiividele sinimustvalged
kandelipud.

Käesolevaga kutsume kõiki üldlaulu- ja tantsupeole kvalifitseerunud kooride,
orkestrite ning võimlemis- ja rahvatantsurühmade esindajad 5. juuniks
Otepääle, et Vabariigi President saaks teile üle anda riigipoolse kingituse.


Riigikantselei on palunud omavalitsustel teha koostööd oma linna või valla
üldlaulu- ja tantsupeol osalevate rühmade esindajatega ning vajadusel aidata
kaasa nende osalemisele riigipoolse kingituse vastuvõtmisel Otepääl.

Lugupidamisega

Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik

Meie koori esindaja on Tiia. Loomulikult võivad sellest osa saada kõik koorilauljad.
Kahjuks mina ei saa sellest üritusest osa võtta, sest olen koos lastekooriga "Nõmmelill" siis Soomes

Kommentaare ei ole: